Responsive image

劳务派遣单位年检材料告知单

来源: 劳动关系科     发布日期: 2019-06-18     发文部门: 劳动关系科       103025

根据人力资源社会保障部《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部第19号令),劳务派遣单位应当于每年3月31日前向许可机关提交上一年度劳务派遣经营情况报告,现将所需年检材料告知如下:
       1、经营情况报告书  
       2、上年度财务审计报告
       3、有效期内劳务派遣协议复印件(全部)
       4、有效期内劳动合同书复印件(派遣员工)
       5、相关表格:
            《派遣员工与经营收入情况表》
           
《用工单位情况表》
           
《劳务派遣公司子公司和分公司情况表》
           
《劳务派遣公司基本情况表》 
            
《劳务派遣用工情况统计表》

劳务派遣经营情况报告书
劳务派遣用工情况统计表

 

分享到: